Odia Fish Masala Recipe (ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ମସଲା ତରକାରୀ )


Image credit: Youtube


Ingredients ( ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର )

500 gms fish (୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଛ) 
1 tsp Cumin Seeds (୧ ଚାମଚ ଜିରା)
250 gms onion୨ (୫୦ ଗ୍ରାମ ପିଆଜ) 
1 tsp chilli powder (ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୧ ଚାମଚ)
1/2 tsp Turmeric Powder (ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ୧/୨ ଚାମଚ) 
1 garlic, 1 Ginger, Cumin Seeds Paste (୧ ବଡ଼ ଗୋଟା ରସୁଣ ,  ଅଦା ଜୀରା ଚିକଣ ବଟା)
2 tbsp Coriander Seeds (ଧନିଆ ପତ୍ର )
4 bay leaf (୪ ଟି ତେଜ ପତ୍ର )


How to make Fish Masala (କେମିତି ତିଆରି କରିବେ) 

୧. ମାଛ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ (Mix the fish slices with some salt and a pinch of turmeric powder)

୨. ବର୍ତମାନ କଢେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ (Heat the oil in pan)

୩. ତେଲ ଭଲ ରେ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ମାଛ ଛ|ଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ (ଲାଲ ହେବା ପରେ) (Put the fish on pan and wait till they turn golden brown both side.And bring it in a plate.)

୪. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଛଣା ହେଇ ବଂଚି ଥିବା ତେଲ ରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ (Heat the oil in same pan)

୫. ତେଜ ପତ୍ର ତେଲ ରେ ପକାନ୍ତୁ (put 4 bay leaf) 

୬. ତା ପରେ ପିଆଜ କଟା ଗୁଡିକ ତେଲ ରେ ପକାନ୍ତୁ (put the onions till they turn golden brown)

୭. ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହେବା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ବଟା କୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ (Add the garlic, ginger paste)

୮. ବର୍ତମାନ ମସଲା କୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇ  ଭଲ ରେ କଶନ୍ତୁ (Wait for some minutes it will become dry. )

୯. ମସଲା ଟି ଭଲ ରେ ୧୫  ମିନଟ କଷିବା କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ମସଲା ଗନ୍ଧ ନ ରହେ (put some water time to time for 15 minutes)

୧୦. ବର୍ତମାନ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଶନ୍ତୁ (ମାନେ ରହେ ଧୀରେ ନ କଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ) (Add the fish slowly )


୧୧. ବର୍ତମାନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଫୁଟାନ୍ତୁ ୧୫ ମିନଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଘରେ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର କୁ ପକାନ୍ତୁ (Add some water and wait for 15 minutes then add home made garam masala and Coriander Seeds)


୧୨. ଆପଣଙ୍କ ମାଛ ମସଲା ବର୍ତମାନ ready (Your Fish Masala is Ready)


ରେସିପି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 
ପୁଷ୍ପ ଲତା ଜେନା
ରାଉରକେଲା, ଓଡିଶା

ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ରେସିପେ ପଠେଇ ବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଫୋଟୋ,ରେସପି ଫୋଟୋ ଏବଂ ରେସପି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ - ଓପର ଦିଆ ଯାଇ ଥିବା email id ରେ 

Powered by Blogger.