IPL 2021 Live Score Board | Points Table
Match Schedule | Free Streaming

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ମହିଳାମାନେ କ’ଣ ଭାବନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ…Know what women think by seeing boys naked for the first time….
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସେ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି | ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି |


ମହିଳାମାନେ କ’ଣ ଭାବନ୍ତି:

ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି | ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ଟି ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ |

ମହିଳାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କି? ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରି ମନେହୁଏ | ସେ ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କ ପରି ବମ୍ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ |


ଏହା ପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗର ଆକାର ଆଡକୁ ଯାଏ | ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହାର ଲିଙ୍ଗର ଆକାର ବଡ଼ ଅଟେ | ଯଦିଓ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନଗ୍ନ ମହିଳା ଦେଖି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୋଷ | ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ମହିଳା ସାଥୀଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଏହା ଆଦୋ ଠିକ ନୁହେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ |