Mutton Curry Odia Recipe (ମଟନ ତରକାରି ରେସପି)


         Mutton Curry, the name is enough for Non-Veg lovers.One of the favorite non-veg food in India.We love to share the recipe always and here we share the odia recipe for Mutton curry. 


image credit: youtube


Mutton Curry Odia Recipe Ingredients (ମଟନ ତରକାରି ରେସପି) 

- କିଛି ମଟନ (Mutton)
- କଟା ପିଆଜ (Chopped Onion)
- ଅଦା,ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ (Ginger, Garlic & Onion Paste)
- ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ (Coriander & Cumin powder)
- ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ (Chilli Powder)
- ଗୋଟା ରସୁଣ (Garlic)
- ଟମାଟୋ (1 Tomato)
- ଲୁଣ (Salt)
- ହଳଦୀ (Turmeric powder)
- ସୋରିଷ ତେଲ (Mustard Oil)
- ଧନିଆ ପତ୍ର (Coriander leaves)
- ଡାଲଚିନ ଗୁଣ୍ଡ (Cinnamon powder)
- ଗରମ ମସଲା (Garam Masal)
- ମଟନ କରି ପାଉଡର (Mutton Curry Powder)

Mutton Curry Odia Recipe Method (ମଟନ ତରକାରି ତିଆରି 


୧. ମଟନ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ  ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ପିଆଜ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। 
(1. Clean the mutton and take in a pot.Mix some turmeric powder, Salt, Mustard oil & chopped onion.Leave it for some minutes)
୨. ପରେ ଏକ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଚିନି ଲାଲ ହୋଇଆସିବା ବେଳକୁ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ।  
(Take a pan and heat the mustard oil on it, put little bit sugar.After sugar looks red just put onions on it)


୩.  ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଆସିବା ପରେ ଅଦା, ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। 
(After onion looks red put garlic, ginger & onion paste on it and mix it well)୪.  ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ  ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ପକାଇ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ  କଷନ୍ତୁ। 
(After some time put Coriander powder, Cumin powder & chili powder on it.Now put tomato and mix it well)
୫.  ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ମଟନ କରି ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଡାଲଚିନ୍‌ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।  କିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ ପକାନ୍ତୁ। (ଗୋଟା ରସୁଣ  ମଟନ ତରକାରି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ  ଓ ତରକାରି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। )
(After the mixture looks red put mutton powder on it and cinnamon powder also some garlic.###Rember garlic is good for curry.)

୬. ଏହାପରେ  ମଟନକୁ ପକାନ୍ତୁ ଓ ମସଲା ସହିତ ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। 
(Put the mutton and mix it well.Then put some salt as your need)

୭. ଏହାପରେ କଡ଼େଇକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ଏହାକୁ ଚଲାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମାଂସ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଆଞ୍ଚକୁ ସିମ୍‌ ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 
(Change the gas into the sim and mix the mutton with mixture properly till the water goes dry.)

୮.  ମଟନରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତା’ ହେଲେ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ କଷନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଂସ ସିଝିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଆଁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଓ ଧନିଆ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ। 
(After this put some water, and after mutton cooked properly just take it out from burner and put some coriander leaves and garam masala)

୯. ଏହାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ଓ ଭାତ ସହ ଖାଇପାରିବେ।
(Serve with Roti or Rice)ରେସିପି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 
ସ୍ମରଣିକା ରଥ 
ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଡିଶା


ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ରେସିପେ ପଠେଇ ବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଫୋଟୋ,ରେସପି ଫୋଟୋ ଏବଂ ରେସପି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ - Odia360.com@gmail.com 

Powered by Blogger.